فرم ثبت نام نهمین دوره جشنواره پژوهش و نوآوری مدیریت شهریکد ملی خود را بصورت عددی 10 رقمی وارد نمایید
توجه! آثار متقاضی شرکت در کنفرانس و جشنواره حتما می بایست در بازه زمانی 2 سال گذشته باشد.حداقل 120 و حداکثر 150 کلمه.

توجه! در صورت عدم رعایت تعداد کلمات، به مرحله داوری ارسال نخواهد شدفایل های ارسالی تنها در قالب word 2010-2013  قابل پذیرش است.

نام فایل ارسالی لزوما باید با کاراکترهای لاتین و بدون فاصله باشد.

در صورت عدم رعایت نکات بالا فایل ضمیمه شده فیلتر خواهد شد و ارسال نمی گردد.